მაკო ჯაოშვილი

მაკო ჯაოშვილი

აფილირებული პროფესორი

მაკო ჯაოშვილი – აკადემიური პერსონალის წევრი მართვისა და კომუნიკაციის საერთაშორისო სასწავლო უნივერსიტეტ ალტერბრიჯში

  • სოციალური მეცნიერებების დოქტორი
  • საერთაშორისო განათლების ცენტრ ,,PR აკადემიის“ აღმასრულებელი დირექტორი (2015-2018წწ)
  • განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის დარგისა და განათლების ექსპერტი (2014-2018)

სხვა წევრები