ალტერბრიჯში მაქსიმალურად ვიზრუნეთ თქვენს კომფორტზე და დავგეგმეთ ვიდეო-ტური, რომლის საშუალებითაც გაეცნობით კამპუსს. დაათვალიერებთ მის თითოეულ სივრცეს, წაიკითხავთ მოკლე-ისტორიებს და აღწერილობებს, შეიგრძნობთ იმ ენერგიას, რომელიც ჩვენს უნივერსიტეტს ალტერნატიული განათლების ცენტრად აქცევს.