პარტნიორ ორგანიზაციათა ჩამონათვალი

ადგილობრივი ორგანიზაციები / დაწესებულებები:

• შპს განათლების ევროპული ცენტრი
• სსიპ დავით აღმაშენებლის სახელობის საქართველოს ეროვნული თავდაცვის აკადემია
• სსიპ გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი
• საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა
• საქართველოს ადვოკათა ასოციაციის სასწავლო ცენტრი
• შპს ” მარიამ კუბლაშვილის საადვოკატო ოფისი”
• ა(ა)იპ “საქართველოს ადვოკატები დამოუკიდებელი პროფესიისთვის”
• ა(ა)იპ იურიდიული პროფესიის განვითარების ცენტრი
• შპს ფაბლისითი ჯგუფი
• ჟურნალი “ბიზნესპოსტი”
• ჯეი ემ ჯი და პარტნიორები
• საქართველოს სტრატეგიული კვლევების და განვითარების ცენტრი
• ა(ა)იპ “მოსწავლე-ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლე”
• ა(ა)იპ საქართველოს დამსაქმებელთა ასოციაცია
• შპს ტექნო კრედიტ პლიუსი
• შპს მულტი კრედიტ პლიუსი
• შპს მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია კროს კრედიტი
• სპს “აკაკი ჩარგეიშვილის საადვოკატო დარბაზი’’
• შპს ” პრაიმ სთადი”
• შვედეთის კურსდამთავრებულთა ქსელი საქართველოში
• შპს “კავკასიის ავტოიმპორტი”
• შპს “ეიჩარ პროფესიონალთა გილდია”

საერთაშორისო პარტნიორები:

• Found trends creative management
• Warsaw school of management
• “Viamoda” college in Warsaw
• Center for international legal studies