რატომ უნდა გახდე „ალტერბრიჯის“ სტუდენტი?!

რატომ უნდა გახდე ალტერბრიჯის სტუდენტი?!

„ალტერბრიჯის“ ტრანსოფრმაციულ და მრავალფეროვან გარემოში ნებისმიერ სტუდენტს შეუძლია აღმოაჩინოს „ალტერნატიული მე“. ჩვენთან სტუდენტები თეორიულ ცოდნასთან ერთად მიიღებენ  პრაქტიკულ გამოცდილებას კომპეტენტური და მოტივირებული ლექტორებისგან.

ულტრა თანამედროვე და ეკომეგობრული გარემო – სიმწვანე, სუფთა ჰაერი, კომფორტული მისასვლელი გზა,  შექმნილია თქვენი სწავლა-განვითარებისთვის. აქ თითოეულ სტუდენტს შეუძლია, პიროვნული თვითრეალიზებით გააფართოვოს ხიდი მიღებულ ცოდნასა და პრაქტიკულ საქმიანობას შორის.

ჩვენს სტუდენტებს აქვთ შესაძლებლობა აქტიურად ჩაერთონ სამეცნიერო-შემოქმედებით კვლევებში, რაც მათთვის დამატებითი სარგებელია დასაქმებასა და კარიერულ წინსვლაში.

 სამაგისტრო და საბაკალავრო პროგრამები

„ალტერბრიჯის“ სამაგისტრო და საბაკალავრო პროგრამების სასწავლო კურიკულუმი დაგეგმილია დასაქმების ბაზარზე არსებული მოთხოვნებისა და სფეროში არსებული ტენდენციების მაქსიმალური გათვალისწინებით.  შესაბამისად, ჩვენი კურსდამთავრებულები ერთ-ერთი ყველაზე კონკურენტუნარიანი და მოთხოვნადი კადრები იქნებიან.

მართვისა და კომუნიკაციის საერთაშორისო სასწავლო უნივერსიტეტი ალტერბრიჯი სტუდენტებს საბაკალავრო საფეხურზე სთავაზობს შემდეგ პროგრამებს:

სამაგისტრო საფეხური:

ალტერბრიჯის უმაღლესი აკადემიური სასწავლო პროგრამები შედგენილია თეორიული და პრაქტიკული სწავლების მაქსიმალური შერწყმით, სწორედ ამიტომ, შეგვიძლია თამამად ვთქვათ, რომ „ალტერბრიჯის“ კურსდამთავრებულები კომუნიკაციის კვალიფიციური მენეჯერები და კომპეტენტური ფსიქოლოგები იქნებიან.

ალტერბრიჯის უნივერსიტეტი მომავალ სტუდენტებს სთავაზობს დაფინანსების მრავალფეროვან შესაძლებლობებს:

  • მასობრივი კომუნიკაციისა და ფსიქოლოგიის პირველ პრიორიტეტად არჩევის შემთხვევაში, სტუდენტი მიიღებს 20%-იან შიდა დაფინანსებას. 
  • ბიზნესის ადმინისტრირების ინგლისურენოვანი პროგრამის პირველ პრიორიტეტად არჩევის შემთხვევაში, სტუდენტი 30%-იან შიდა დაფინანსებას მოიპოვებს.
  • ზემოთ აღნიშნული პროგრამების მეორე პრიორიტეტად არჩევის შემთხვევაში, ალტერბრიჯი სტუდენტებს 10%-იან შიდა დაფინანსებას სთავაზობს.

თუ ხარ ოქროს მედალის მფლობელი, ალტერბრიჯი შენს განათლებას დააფინანსებს 4000 ლარის ოდენობით!

უნივერსიტეტი „ალტერბრიჯი“ მაგისტრატურაზე სწავლის გაგრძელების მსურველებს სთავაზობს „სტრატეგიული კომუნიკაციის“ პროგრამას, რომელიც საშუალებას მოგცემთ, შეისწავლოთ სტრატეგიული კომუნიკაცია და მიიღოთ პრაქტიკული ცოდნა PR – ისა და მარკეტინგის მიმართულებით.

  • ალტერბრიჯი მომავალ მაგისტრანტებს, რომლებიც ივლისის ბოლომდე დარეგისტრირდებიან “სტრატეგიული კომუნიკაციის” პროგრამაზე, სთავაზობს შიდა დაფინანსებას 600 ლარის ოდენობით.
  • მაგისტრანტებს, რომლებიც საერთო სამაგისტრო გამოცდებზე მოიპოვებენ 100%-იან სახელმწიფო გრანტს, უნივერსიტეტი სწავლას დამატებით 100%-იანი შიდა გრანტით დაუფინანსებს.

რეგისტრაციისთვის ეწვიეთ ბმულს: სამაგისტრო პროგრამა – “სტრატეგიული კომუნიკაცია”

ალტერბრიჯის თითოეული პროგრამა არის სტრატეგიული საკომუნიკაციო ხიდი ორგანიზაციებსა და მათ საზოგადოებას შორის. საზოგადოებასთან ურთიერთობა ამბის თხრობის ხელოვნებაა, რომელსაც უნივრსიტეტ „ალტერბრიჯში“ დაეუფლებით, ჩვენი დახმარებით თქვენ შეძლებთ, გახდეთ ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი, კონკურენტუნარიანი და მოთხოვნადი კადრი დასაქმების ბაზარზე. ალტერბრიჯში პროგრამებს უძღვებიან დარგის სპეციალისტები, რომლებიც არიან პოტენციური დამსაქმებლები, შესაბამისად,  ყოველი ლექციაზე, ლექტორებთან ერთად განიხილავთ იმ პრაქტიკულ ქეისებს, რაც უშუალოდ მათ გადახდათ თავს. მიიღებთ სასარგებლო რჩევებს, გექნებათ მრავალფეროვანი შესაძლებლობები და საშუალება, თავად შექმნათ წარმატების ფორმულა!

კარიერული განვითარება

გარდა ამისა, უნივერსიტეტ „ალტერბრიჯში“ აქტიურად მოქმედებს „კარიერული განვითარების ცენტრი“, რომელიც ზრუნავს სტუდენტებსა და მათ კარიერულ წინსვლაზე. „ალტერბრიჯის“ გუნდი ყოველთვის მზად არის, გაუწიოს მათ კონსულტაცია კარიერასთან დაკავშირებულ საკითხზებზე. ჩვენი მეშვეობით იპოვით უამრავ პოტენციურ დამსაქმებელს, ისწავლით თუ როგორ უნდა შეადგინოთ ეფექტური CV, მიიღებთ სხვადასხვა რჩევებს კომპეტენტური პირებისგან, რომელიც აუცილებლად გამოგადგებათ პრაქტიკაში.

სტუდენტებს ასევე აქვთ შესაძლებლობა მიიღონ მონაწილეობა ალტერბრიჯის ტრენინგ ცენტრის ექსპრეს კურსებსა და ტრენინგებში,

გახდი #ალტერბრიჯელი და ჩაერთე ჩვენს მოკლე და გრძელვადიან სასერტიფიკატო პროგრამებში!

ალტერბრიჯის სივრცე არის საუკეთესო, რათა სტუდენტმა სრულფასოვნად მოახდინოს საკუთარი შესაძლებლობების რეალიზება, აღმოაჩინოს “ალტერნატიული მე”, მიიღოს მაქსიმუმი იმ თავისუფალი გარემოსგან, რომელსაც ქმნის ალტერბრიჯი..

აქ ცოდნაა…

აქ თავისუფლებაა… 

შენი (რ)ევოლუცია იწყება აქ! 

გახდი #ალტერბრიჯელი !