ალტერბრიჯი ჩვენ შესახებ

მართვისა და კომუნიკაციების საერთაშორისო სასწავლო უნივერსიტეტი

მართვისა და კომუნიკაციის საერთაშორისო სასწავლო უნივერსიტეტი „ალტერბრიჯი“ ახალი ალტერნატიული სივრცეა ქართულ საგანმანათლებლო ბაზარზე, რომელიც წარმოადგენს ხიდს განათლებიდან დასაქმებამდე და კარიერულ წინსვლამდე. სახელწოდება, როგორც ფუნქციური დატვირთვის სიტყვათა შეთანხმება, გამომდინარეობს სასწავლო უნივერსიტეტის მისიიდან და გრძელვადიანი ხედვიდან.

ალტერბრიჯი 2018 წელს დაარსდა საკონსულტაციო-სატრენინგო ცენტრ ,,PR აკადემიის” მიერ, რომლის 7 წლიანი წარმატების ისტორია უკავშირდება ზოგადი მენეჯმენტის, სტრატეგიული კომუნიკაციის, ორგანიზაციული კვლევების, ადამიანური რესურსების მართვის მიმართულებით კორპორაციული/ ინდივიდუალური ტრენინგებისა და სასწავლო პროგრამების განხორციელებას, მენტორინგისა და საკონსულტაციო მომსახურების უზრუნველყოფას.

ალტერბრიჯი ეს არის მოტივირებულ ადამიანთა ერთობლიობა, რომელმაც იცის როგორ მიაღწიოს მიზანს და როგორ დამუხტოს სხვები თვითრეალიზებისთვის. ასე შეიქმნა დასაქმებასა და განვითარებაზე ორიენტირებული განათლების გამორჩეული კერა, რომელიც საქართველოში პირველი ახალი უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებაა უპირობო 7 წლიანი ავტორიზაციით. მის ერთ-ერთ კონკურენტულ უპირატესობას წარმოადგენს დამფუძნებლისა და მმართველი გუნდის მრავალწლიანი პრაქტიკული გამოცდილება, რეპუტაცია და მაღალი ცნობადობა საზოგადოებასთან ურთიერთობის დარგში და ზოგადად, კომუნიკაციის სფეროში.

ალტერბრიჯის ახალ აშენებული თანამედროვე დიზაინის შენობა განთავსებულია ეკოლოგიურად სუფთა გარემოში, აღჭურვილია საერთაშორისო სტანდარტების მოთხოვნათა შესაბამისი ინფრასტრუქტურით, რაც უზრუნველყოფს ხელსაყრელ პირობებს ინოვაციური მიდგომებით სწავლების, სამეცნიერო-შემოქმედებითი კვლევისა და პიროვნული თუ პროფესიული ზრდა-განვითარებისათვის.

2019 წლის 19 დეკემბერს „ალტერბრიჯმა“ ავტორიზებულ რეჟიმში მოიპოვა უფლება განახორციელოს საზოგადოებრივი ურთიერთობებისა და კომუნიკაციის ფსიქოლოგიის საბაკალავრო და სტრატეგიული კომუნიკაციის სამაგისტრო პროგრამები. მიმდინარე წელს განხორციელდა სამაგისტრო პროგრამის აკრედიტაცია და პირველი ნაკადის მიღება. ასევე შემუშავდა მიკრომასტერის პროგრამა სტრატეგიულ ბრენდინგში, რომელიც დაინტერესებულ პირებს საშუალებას აძლევს სამაგისტრო დონეზე აიმაღლონ პროფესიონალიზმი.

2021 წლიდან ალტერბრიჯი და ნანა ჩაჩუას ფსიქოლოგიური ცენტრი „ეგზისტენციალური ანალიზისა და ლოგოთერაპიის საერთაშორისო საზოგადოებასთან“ (GLE International) ერთობლივი თანამშრომლობით იწყებენ ქართულ საგანმანათლებლო ბაზარზე უნიკალურ საერთაშორისო სასწავლო პროგრამას ეგზისტენციალური ანალიზი და ლოგოთერაპია, რომლის ავტორია ცნობილი ფსიქოთერაპევტი, ეგზისტენციალური ანალიტიკოსი, მედიცინისა და ფსიქოლოგიის დოქტორი, პროფესორი (ავსტრია) ალფრედ ლენგლე.

ალტერბრიჯის კვლევითი ცენტრის ბაზაზე ფუნქციონირებს ელექტრონული სამეცნიერო ჟურნალი „თანამედროვე მეცნიერების გამოწვევები“, რომლის მეორე ნომერი 2021 წლის გაზაფხულზე გამოვა. აკადემიური პერსონალისა და ახალგაზრდა მკვლევარების კვლევითი საქმიანობის წარმოჩენის მიზნით ალტერბრიჯმა უკვე ჩაატარა რამდენიმე საგანმანათლებლო ფორუმი და ვებინარი. მომდევნო წლის დასაწყისში დაგეგმილია მასშტაბური საერთაშორისო ონლაინ კონფერენცია “სტრატეგიული კომუნიკაცია დღეს: არსებული სირთულეები და შესაძლებლობები”.

სასწავლო უნივერსიტეტი აქტიურად თანამშრომლობს ადგილობრივ კერძო და საჯარო სტრუქტურებთან, საერთაშორისო კომპანიებსა და დონორ ორგანიზაციებთან, პოტენციურ დამსაქმებლებთან. ალტერბრიჯის პარტნიორებს შორისაა: იუნისეფ საქართველო, Adizes Graduate School, AIESEC in Georgia, საგამომცემლო ჰოლდინგ „პალიტრა L”-ის პროექტი „ლურჯი ოკეანე“, ლევან მიქელაძის სახელობის ფონდი, ტეკლეკომპანია „იმედი“, არტარეა, საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრი, საქართველოს დამსაქმებელთა ასოციაცია, HR-გილდია, Sweden Alumni Network Georgia და მრავალი სხვა.

მისია

სასწავლო უნივერსიტეტის მისიაა მისცეს ადამიანებს პიროვენული და პროფესიული თვითრეალიზების ახალი შესაძლებლობები, რისთვისაც ქმნის კვლევისა და ცოდნის მიღების ხელმისაწვდომ პირობებს, აყალიბებს საერთაშორისო პლატფორმას განათლებისა და შრომის ბაზრის ურთიერთქმედებისთვის, ხელს უწყობს ქვეყანაში საზოგადოებრივი ურთიერთობების გაუმჯობესებას.

ხედვა

2026 წლისთვის მართვისა და კომუნიკაციის საერთაშორისო სასწავლო უნივერსიტეტი ,,ალტერბრიჯი” არის რეიტინგული უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება, რომელიც პროფესიონალთა ძლიერი გუნდით, საერთაშორისო სტანდარტებზე დაფუძნებული პროგრამებით, ეკოლოგიური ინფრასტრუქტურით, კვლევითი საქმიანობითა და ტრანსფორმაციული სწავლების მეთოდებით ქმნის კონკურენტუნარიან, კვალიფიციურ ადამიანურ რესურსს, უზრუნველყოფს განათლების უწყვეტობას, ხელს უწყობს განათლებისა და მეცნიერების ინტერნაციონალიზაციისა და კომერციალიზაციის პროცესს და წვლილი შეაქვს ქვეყანაში ცოდნის ეკონომიკის განვითარებაში.

ღირებულებები

  • პროფესიონალიზმი
  • ურთიერთნდობა და გუნდურობა
  • საჯაროობა და გამჭვირვალობა
  • ეთიკა და სამართლიანობა
  • კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობა და პატრიოტიზმი
  • აკადემიური თავისუფლება
  • უწყვეტი განვითარება

აკადემიური პერსონალი

ალტერბრიჯის გუნდი

331768844_548668093906931_4211281674336582193_n (1)

ნათია კენჭიაშვილი

ასისტენტ-პროფესორი
me da xe

ოლღა ცისკარიშვილი-სოსელია

ასოცირებული პროფესორი