რეგისტრაცია ერთიან ეროვნულ გამოცდაზე:

1. რეგისტრაციის I-ეტაპზე თქვენ ვალდებული ხართ მიუთითოთ მხოლოდ შემდეგი მონაცემები:

  • შეავსოთ პირადი მონაცემები;
  • აირჩიოთ საგამოცდო ქალაქი;
  •  მონიშნოთ ჩასაბარებელი საგნები;
  • საჭიროების შემთხვევაში მონიშნოთ სპეცპირობა.

2. რეგისტრაციის II-ეტაპი

თქვენ შეგიძლიათ საგნის შეცვლა ან დამატება, ასევე გამოცდის ენის შეცვლა.

3. რეგისტრაციის III-ეტაპი

პროგრამის არჩევა, შეცვლა, ჩანაცვლება და თანმიმდევრობის ცვლილება შესაძლებელია საგამოცდო შედეგების გასაჩივრების გამოქვეყნებიდან მომდევნო დღის ჩათვლით.

სამაგისტრო გამოცდაზე რეგისტრაცია:

1.რეგისტრაციის გავლა ხორციელდება მხოლოდ ელექტრონულად შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის ვებგვერდზე online.naec.ge.

2. რეგისტრაციის დროს არ ხდება უმაღლესი სასწავლო დაწესებულების პროგრამის მითითება, აპლიკანტი უნდა დაუკავშირდეს უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებას და გაარკვიოს ინფორმაცია უნივერსიტეტის შიდა მისაღები გამოცდების შესახებ.