აკადემიური კალენდარი 2021-2022

აკადემიური კალენადრი არის სემესტრების ერთობლიობა და მათ შორის დასვენების პერიოდი, რაც არ აღემატება 12 უწყვეტ კალენდარულ თვეს სასწავლო უნივერსიტეტში.ერთი აკადემიური წელი მოიცავს 38 კვირას. საჭიროების შემთხვევაში დასაშვებია ზაფხულის სემესტრის დამატება.

აკადემიური კალენდარი საბაკალავრო პროგრამის სტუდენტებისთვის:

დასახელება შემოდგომის სემესტრი გაზაფხულის სემესტრი
ადმინისტრაციული რეგისტრაციის პერიოდი 20 სექტემბერი - 24 სექტემბერი, 2021 28 თებერვალი -5 მარტი, 2022
აკადემიური რეგისტრაციის პერიოდი 27 სექტემბერი - 01 ოქტომბერი 28 თებერვალი -5 მარტი, 2022
სასწავლო(სააუდიტორიო)პერიოდი 4 ოქტომბერი, 2021 - 22 იანვარი, 2022 7 მარტი - 18 ივნისი, 2022
შუალედური გამოცდები 22 ნოემბერი 2021 - 30 ნოემბერი 2021 25 აპრილი 2022 - 30 აპრილი 2022
საშობაო დასვენება 31 დეკემბერი - 8 იანვარი, 2022
გამოცდებისთვის მზადება 24 იანვარი -29 იანვარი, 2022 20 ივნისი - 25 ივნისი 2022
საგამოცდო პერიოდი 31 იანვარი - 5 თებერვალი, 2022 27 ივნისი -2 ივლისი, 2022
დამატებითი გამოცდები 14 თებერვალი - 19 თებერვალი, 2022 11 ივლისი - 16 ივლისი , 2022
დასვენება 21 თებერვალი - 5 მარტი, 2022 18 ივლისი - 26 სექტემბერი 2022

აკადემიური კალენდარი სამაგისტრო პროგრამის სტუდენტებისთვის:

დასახელება შემოდგომის სემესტრი გაზაფხულის სემესტრი
ადმინისტრაციული რეგისტრაციის პერიოდი 20 სექტემბერი - 24 სექტემბერი, 2021 28 თებერვალი -5 მარტი, 2022
აკადემიური რეგისტრაციის პერიოდი 27 სექტემბერი - 01 ოქტომბერი 28 თებერვალი -5 მარტი, 2022
სასწავლო(სააუდიტორიო)პერიოდი 4 ოქტომბერი, 2021 - 22 იანვარი, 2022 7 მარტი - 18 ივნისი, 2022
შუალედური გამოცდები 22 ნოემბერი 2021 - 30 ნოემბერი 2021 25 აპრილი 2022 - 30 აპრილი 2022
საშობაო დასვენება 31 დეკემბერი - 8 იანვარი, 2022
გამოცდებისთვის მზადება 24 იანვარი -29 იანვარი, 2022 20 ივნისი - 25 ივნისი 2022
საგამოცდო პერიოდი 31 იანვარი - 5 თებერვალი, 2022 27 ივნისი -2 ივლისი, 2022
დამატებითი გამოცდები 14 თებერვალი - 19 თებერვალი, 2022 11 ივლისი - 16 ივლისი , 2022
დასვენება 21 თებერვალი - 5 მარტი, 2022 18 ივლისი - 26 სექტემბერი 2022

დასვენების დღეები:

 • 1, 2 იანვარი – ახალი წლის სადღესასწაულო დღეები
 • 7 იანვარი – შობა
 • 19 იანვარი – ნათლისღება
 • 3 მარტი – დედის დღე
 • 8 მარტი – ქალთა საერთაშორისო დღე
 • 9 აპრილი – საქართველოს ეროვნული ერთიანობის, სამოქალაქო თანხმობისა და სამშობლოსათვის დაღუპულთა მოგონების დღე;
 • 22 აპრილი – დიდი პარასკევი
 • 23 აპრილი – დიდი შაბათი
 • 24 აპრილი – აღდგომა
 • 25 აპრილი – აღდგომის მეორე დღე
 • 9 მაისი – გამარჯვების დღე
 • 12 მაისი – წმინდა ანდრია მოციქულის ხსენების დღე
 • 26 მაისი – საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე
 • 28 აგვისტო – მარიამობა
 • 14 ოქტომბერი – სვეტიცხოვლობა
 • 23 ნოემბერი – გიორგობა

მართვისა და კომუნიკაციის საერთაშორისო სასწავლო უნივერსიტეტი „ალტერბრიჯი“ ახალი ალტერნატიული სივრცეა ქართულ საგანმანათლებლო ბაზარზე, რომელიც წარმოადგენს ხიდს განათლებიდან დასაქმებამდე და კარიერულ წინსვლამდე. სახელწოდება, როგორც ფუნქციური დატვირთვის სიტყვათა შეთანხმება, გამომდინარეობს სასწავლო უნივერსიტეტის მისიიდან და გრძელვადიანი ხედვიდან.

ალტერბრიჯი 2018 წელს დაარსდა საკონსულტაციო-სატრენინგო ცენტრ ,,PR აკადემიის” მიერ, რომლის 7 წლიანი წარმატების ისტორია უკავშირდება ზოგადი მენეჯმენტის, სტრატეგიული კომუნიკაციის, ორგანიზაციული კვლევების, ადამიანური რესურსების მართვის მიმართულებით კორპორაციული/ ინდივიდუალური ტრენინგებისა და სასწავლო პროგრამების განხორციელებას, მენტორინგისა და საკონსულტაციო მომსახურების უზრუნველყოფას.

ალტერბრიჯი ეს არის მოტივირებულ ადამიანთა ერთობლიობა, რომელმაც იცის როგორ მიაღწიოს მიზანს და როგორ დამუხტოს სხვები თვითრეალიზებისთვის. ასე შეიქმნა დასაქმებასა და განვითარებაზე ორიენტირებული განათლების გამორჩეული კერა, რომელიც საქართველოში პირველი ახალი უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებაა უპირობო 7 წლიანი ავტორიზაციით. მის ერთ-ერთ კონკურენტულ უპირატესობას წარმოადგენს დამფუძნებლისა და მმართველი გუნდის მრავალწლიანი პრაქტიკული გამოცდილება, რეპუტაცია და მაღალი ცნობადობა საზოგადოებასთან ურთიერთობის დარგში და ზოგადად, კომუნიკაციის სფეროში.