აკადემიური კალენდარი 2022-2023

აკადემიური კალენადრი არის სემესტრების ერთობლიობა და მათ შორის დასვენების პერიოდი, რაც არ აღემატება 12 უწყვეტ კალენდარულ თვეს სასწავლო უნივერსიტეტში.ერთი აკადემიური წელი მოიცავს 38 კვირას. საჭიროების შემთხვევაში დასაშვებია ზაფხულის სემესტრის დამატება.

აკადემიური კალენდარი საბაკალავრო პროგრამის სტუდენტებისთვის:

დასახელებაშემოდგომის სემესტრიგაზაფხულის სემესტრი
ადმინისტრაციული რეგისტრაციის პერიოდი08 აგვისტო - 11 სექტემბერი 202213-19 თებერვალი, 2023
აკადემიური რეგისტრაციის პერიოდი12 სექტემბერი - 18 სექტემბერი, 202220 -26 თებერვალი, 2023
სასწავლო პერიოდი19 სექტემბერი, 2022 - 30 დეკემბერი 202227 თებერვალი - 11 ივნისი, 2023
შუალედური გამოცდები7 ნოემბერი - 12 ნოემბერი 202217-23 აპრილი 2023
აღდგენები/გამოცდებისთვის მზადება3 - 8 იანვარი, 202312 -18 ივნისი 2023
დასკვნითი გამოცდები9 იანვარი - 14 იანვარი 202319 -25 ივნისი, 2023
აღდგენითი/დამატებითი გამოცდები23 იანვარი - 28 იანვარი, 20233 - 9 ივლისი, 2023
სემესტრული დასვენება30 იანვარი - 26 თებერვალი 202310 ივლისი -11 სექტემბერი 2023

აკადემიური კალენდარი სამაგისტრო პროგრამის სტუდენტებისთვის:

დასახელებაშემოდგომის სემესტრიგაზაფხულის სემესტრი
ადმინისტრაციული რეგისტრაციის პერიოდი08 აგვისტო - 11 სექტემბერი 202213-19 თებერვალი, 2023
აკადემიური რეგისტრაციის პერიოდი12 სექტემბერი - 18 სექტემბერი, 202220 -26 თებერვალი, 2023
სასწავლო პერიოდი19 სექტემბერი, 2022 - 30 დეკემბერი 202227 თებერვალი - 11 ივნისი, 2023
შუალედური გამოცდები7 ნოემბერი - 12 ნოემბერი 202217-23 აპრილი 2023
აღდგენები/გამოცდებისთვის მზადება3 - 8 იანვარი, 202312 -18 ივნისი 2023
დასკვნითი გამოცდები9 იანვარი - 14 იანვარი 202319 -25 ივნისი, 2023
აღდგენითი/დამატებითი გამოცდები23 იანვარი - 28 იანვარი, 20233 - 9 ივლისი, 2023
სემესტრული დასვენება30 იანვარი - 26 თებერვალი 202310 ივლისი -11 სექტემბერი 2023

დასვენების დღეები:

 • 1, 2 იანვარი – ახალი წლის სადღესასწაულო დღეები
 • 7 იანვარი – შობა
 • 19 იანვარი – ნათლისღება
 • 3 მარტი – დედის დღე
 • 8 მარტი – ქალთა საერთაშორისო დღე
 • 9 აპრილი – საქართველოს ეროვნული ერთიანობის, სამოქალაქო თანხმობისა და სამშობლოსათვის დაღუპულთა მოგონების დღე;
 • 30 აპრილი – წითელი პარასკევი
 • 1 მაისი – დიდი შაბათი
 • 2 მაისი – აღდგომა
 • 3 მაისი – მიცვალებულთა მოხსენიების დღე
 • 9 მაისი – გამარჯვების დღე
 • 12 მაისი – წმინდა ანდრია მოციქულის ხსენების დღე
 • 26 მაისი – საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე
 • 28 აგვისტო – მარიამობა
 • 14 ოქტომბერი – სვეტიცხოვლობა
 • 23 ნოემბერი – გიორგობა

მართვისა და კომუნიკაციის საერთაშორისო სასწავლო უნივერსიტეტი „ალტერბრიჯი“ ახალი ალტერნატიული სივრცეა ქართულ საგანმანათლებლო ბაზარზე, რომელიც წარმოადგენს ხიდს განათლებიდან დასაქმებამდე და კარიერულ წინსვლამდე. სახელწოდება, როგორც ფუნქციური დატვირთვის სიტყვათა შეთანხმება, გამომდინარეობს სასწავლო უნივერსიტეტის მისიიდან და გრძელვადიანი ხედვიდან.

ალტერბრიჯი 2018 წელს დაარსდა საკონსულტაციო-სატრენინგო ცენტრ ,,PR აკადემიის” მიერ, რომლის 7 წლიანი წარმატების ისტორია უკავშირდება ზოგადი მენეჯმენტის, სტრატეგიული კომუნიკაციის, ორგანიზაციული კვლევების, ადამიანური რესურსების მართვის მიმართულებით კორპორაციული/ ინდივიდუალური ტრენინგებისა და სასწავლო პროგრამების განხორციელებას, მენტორინგისა და საკონსულტაციო მომსახურების უზრუნველყოფას.

ალტერბრიჯი ეს არის მოტივირებულ ადამიანთა ერთობლიობა, რომელმაც იცის როგორ მიაღწიოს მიზანს და როგორ დამუხტოს სხვები თვითრეალიზებისთვის. ასე შეიქმნა დასაქმებასა და განვითარებაზე ორიენტირებული განათლების გამორჩეული კერა, რომელიც საქართველოში პირველი ახალი უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებაა უპირობო 7 წლიანი ავტორიზაციით. მის ერთ-ერთ კონკურენტულ უპირატესობას წარმოადგენს დამფუძნებლისა და მმართველი გუნდის მრავალწლიანი პრაქტიკული გამოცდილება, რეპუტაცია და მაღალი ცნობადობა საზოგადოებასთან ურთიერთობის დარგში და ზოგადად, კომუნიკაციის სფეროში.