2022 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრის მობილობისთვის  შპს მართვისა და კომუნიკაციის საერთაშორისო სასწავლო უნივერსიტეტი „ალტერბრიჯი“   გეგმავს მიღებას სამაგისტრო და საბაკალავრო პროგრამებზე. 

მობილობა სამაგისტრო პროგრამაზე

სტრატეგიული კომუნიკაციების სამაგისტრო პროგრამა

 • სტრატეგიული კომუნიკაციის სამაგისტრო საგანმანათლებლო  პროგრამაზე ვაკანტური ადგილების რაოდენობა განისაზღვრება 10 (ათი) ადგილით.
 • სწავლის საფასური: 4600 ლარი
მობილობა

მობილობა საბაკალავრო პროგრამებზე

საზოგადოებასთან ურთიერთობის საბაკალავრო პროგრამა:

 • მობილობის მიზნებისთვის, ვაკანტური ადგილების რაოდენობა განისაზღვრება 30 (ოცდაათი) ადგილით.
 • სწავლის საფასური: 3900 ლარი (5900 ლარის ნაცვლად).

2 სტუდენტის ჯგუფური განაცხადის მიღების საფუძველზე, სტუდენტები ისარგებლებენ 10%-იანი ფასდაკლებით – 3510 ლარი
3 სტუდენტის ჯგუფური განაცხადის მიღების საფუძველზე, სტუდენტები ისარგებლებენ 15%-იანი ფასდაკლებით – 3315 ლარი

ბიზნესადმინისტრირების ინგლისურენოვანი საბაკალავრო პროგრამა:

 • მობილობის მიზნებისთვის, ვაკანტური ადგილების რაოდენობა განისაზღვრება 40 (ორმოცი) ადგილით.
 • სწავლის საფასური ქართველი სტუდენტებისთვის: 4900 (5900 ლარის ნაცვლად)

2 სტუდენტის ჯგუფური განაცხადის მიღების საფუძველზე, სტუდენტები ისარგებლებენ 10%-იანი ფასდაკლებით –  4410 ლარი
3 სტუდენტის ჯგუფური განაცხადის მიღების საფუძველზე, სტუდენტები ისარგებლებენ 15%-იანი ფასდაკლებით – 4165 ლარი

ალტერბრიჯში მობილობით დაინტერესებული პირები, გთხოვთ, დარეგისტრირდით

ჩვენი წარმომადგენელი მოგაწვდით დეტალურ ინფორმაციას მობილობის თარიღთან, პროგრამებთან და პროცედურებთან დაკავშირებით.

დეტალური ინფორმაცია მობილობის შესახებ:

სტუდენტს მობილობის უფლება წარმოეშვება უმაღლესი განათლების შესაბამის საფეხურზე სწავლების ერთი წლის შემდგომ.

ალტერბრიჯში მობილობის წესით სწავლის გაგრძელების მსურველები უნდა დარეგისტრირდნენ  – სსიპ – განათლების ხარსხის განვითარების ეროვნული ცენტრის მობილობის ელექტორნულ პორტალზე –   https://students.emis.ge/

მობილობის მსურველს ევალება წარმოადგინოს ალტერბრიჯში შემდეგი დოკუმენტაცია:

 • განცხადება;
 • პირადობის ასლი;
 • ცნობა სტუდენტის სტატუსის შესახებ;
 • სასწავლო ბარათი (ნიშნების ფურცელი);
 • ატესტატის ნოტარიული ასლი (მაგისტრატურაზე მობილობის შემთხვევაში – ბაკალავრის დიპლომის ნოტარიული ასლი);
 • სამხედრო მიწერის ასლი (ვაჟებისთვის);
 • ფოტოსურათი 3/4;

აღნიშნული დოკუმენტაციის წარმოდგენა შეგიძლიათ ადგილზე, უნივერსიტეტ “ალტერბრიჯში”, ასევე შეგიძლიათ გადმოაგზავნოთ მეილზე: info@alterbridge.edu.ge

უნივერსიტეტ ალტერბრიჯის საკონტაქტო ინფორმაცია:

 • ტელეფონი: 558 198 198
 • ელ-ფოსტა: info@alterbridge.edu.ge
 • მისამართი: ქ. თბილისი, ბაგები, წყნეთის გზატკეცილი # 67