„ალტერბრიჯი“ აცხადებს თეზისების მიღებას სამეცნიერო კონფერენციისთვის – სტრატეგიული კომუნიკაცია დღეს: არსებული სირთულეები და შესაძლებლობები.

კონფერენციაში მონაწილეობა შეუძლიათ უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების აკადემიურ პერსონალს, მკვლევრებს, დარგის სპეციალისტებს შემდეგი მიმართულებებით:

 

სოციალური და ჰუმანიტარული მეცნიერებები

განათლების მიმართულება

ეკონომიკის და ბიზნესის მიმართულება

სამართალმცოდნეობა

 

კონფერენცია გაიმართება მართვისა და კომუნიკაციის საერთაშორისო სასწავლო უნივერსიტეტ „ალტერბრიჯში“ 2021 წლის 19-20 მარტს.

თეზისების წარმოდგენის ბოლო ვადაა 2020 წლის 25 დეკემბერი.

სამუშაო ენა – ქართული/ინგლისური.

კონფერენციის საინფორმაციო წერილი

სამეცნიერო ნაშრომის შესრულების სტანდარტი

კონფერენციის განაცხადი