ნათია გოცაძე

ნათია გოცაძე – საჯარო მმართველობის დოქტორი (Ph.d.), ასოცირებული პროფესორი. მართვისა და კომუნიკაციის საერთაშორისო სასწავლო უნივერსიტეტის ,,ალტერბრიჯი” დამფუძნებელი და რექტორი.

კომუნიკაციის ექსპერტი, ტრენერი და კონსულტანტი 10 წლიანი გამოცდილებით. 15  წლიანი გამოცდილება კორპორაციული კომუნიკაციებისა და სტრატეგიული განვითარების სფეროში. ვარშავის მენეჯმენტის უნივერსიტეტის  პარტნიორი და ლიცენზირებული პროფესორი.  8 +  წლიანი გამოცდილება ორგანიზაციულ მართვასა და მენეჯმენტში.

საავტორო პროგრამები: პროფესია მშობელი, ინტერპერსონალური კომუნიკაცია, გუნდურობა და თანამშრომლობა; მიზნის მიღწევის ტექნიკები; არავერბალური კომუნიკაცია და ზეგავლენის ჟესტები; ურთიერთობის ფსიქოლოგია და ადამიანების მართვა; საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯმენტი და კომუნიკაციის ფსიქოლოგია; მენტალური ალქიმია და სხვ.