ხარისხის მართვის სამსახურის ხელმძღვანელის მ.შ მარიამ დარბაიძე

ხარისხის მართვის სამსახური უზრუნველყოფს სასწავლო უნივერსიტეტში სასწავლო-სამეცნიერო საქმიანობის ხარისხსა და პროცესების გამართულობას, მის შესაბამისობას მოქმედ სტანდარტებთან.

მართვისა და კომუნიკაციების საერთაშორისო სასწავლო უნივერსიტეტ ალტებრიჯის ვიცე რექტორი.

ინოვაციური განათლების ცენტრის დირექტორი. ბიოლოგიის დოქტორი, პროფესორი.

საგანმანათლებლო სფეროში საქმიანობის 24 წლიანი გამოცდილება, როგორც საჯარო, ისე კერძო სექტორში.

გამოცდილება საექსპერტო საქმიანობაში, ავტორიზაცია/აკრედიტაციის ექსპერტის რანგში.

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს თავმჯდომარე (2019 წელი).

სსიპ-დავით აღმაშენებლის სახელობის საქართველოს ეროვნული თავდაცვის აკადემია, ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური.

გამოცდილება სამხედრო განათლებაში.

საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტის პროფესორი.

მსოფლიო ნეირომორფოლოგთა კავშირის წევრი.

მსოფლიო სამხედრო სკოლების კონსორციუმის წევრი.

სამეცნიერო სტატიების, სახელმძღვანელოს, გაიდლაინების ავტორი.

ლოკალური და საერთაშორისო პროექტების ავტორი, მენეჯერი, მონაწილე.

ფონდი საქმიანი ქალები ქველმოქმედებისათვის, საპატიო წევრი.

ღირსების ორდენის კავალერი 2013 წელი.