სტუდენტების სტაჟირების და დასაქმების პროგრამები

მართვისა და კომუნიკაციების საერთაშორისო სასწავლო უნივერსიტეტში „ალტერბრიჯში“ დანერგილია სტაჟირება როგორც შიდა საუნივერსიტეტო, ასევე პარტნიორ ორგანიზაციებთან, რაც სტუდენტებისა და კურსდამთავრებულთათვის პროფესიული განვითარებასთან ერთად და შემდგომი დასაქმების პერსპექტივასაც მოიცავს. მაღალკვალიფიციური კადრების მომზადების, მათი პროფესიული განვითარების, პრაქტიკული უნარ-ჩვევების გამომუშავებისა და სრულყოფის უზრუნველსაყოფად სასწავლო უნივერსიტეტი ახალგაზრდა სპეციალისტებს საშუალებას აძლევს დამოუკიდებლად იმუშაონ და გამოავლინონ შემოქმედებითი ინიციატივები.

პარტნიორ ორგანიზაციათა ჩამონათვალი

ადგილობრივი ორგანიზაციები/დაწესებულებები:

 • შპს განათლების ევროპული ცენტრი
 • სსიპ დავით აღმაშენებლის სახელობის საქართველოს ეროვნული თავდაცვის აკადემია
 • სსიპ გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი
 • საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა
 • საქართველოს ადვოკათა ასოციაციის სასწავლო ცენტრი
 • შპს ” მარიამ კუბლაშვილის საადვოკატო ოფისი”
 • ა(ა)იპ “საქართველოს ადვოკატები დამოუკიდებელი პროფესიისთვის”
 • ა(ა)იპ იურიდიული პროფესიის განვითარების ცენტრი
 • შპს ფაბლისითი ჯგუფი
 • ჟურნალი “ბიზნესპოსტი”
 • ჯეი ემ ჯი და პარტნიორები
 • საქართველოს სტრატეგიული კვლევების და განვითარების ცენტრი
 • ა(ა)იპ “მოსწავლე-ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლე”
 • ა(ა)იპ საქართველოს დამსაქმებელთა ასოციაცია
 • შპს ტექნო კრედიტ პლიუსი
 • შპს მულტი კრედიტ პლიუსი
 • შპს მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია კროს კრედიტი
 • სპს “აკაკი ჩარგეიშვილის საადვოკატო დარბაზი’’
 • შპს ” პრაიმ სთადი”
 • შვედეთის კურსდამთავრებულთა ქსელი საქართველოში
 • შპს “კავკასიის ავტოიმპორტი”
 • შპს “ეიჩარ პროფესიონალთა გილდია”

საერთაშორისო პარტნიორები:

 • Found trends creative management
 • Warsaw school of management
 • “Viamoda” college in Warsaw
 • Center for international legal studies