გაიგეთ, რას გულისხმობს სამაგისტრო და საბაკალავრო პროგრამების დაფინანსება ალტერგრანტით:

უნივერსიტეტ ალტერბრიჯისთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია სტუდენტების ხელშეწყობა და დაფინანსების მრავალმხრივი შესაძლებლობების შექმნა.

ალტერგრანტი მომავალი მაგისტრანტებისთვის:

უნივერსიტეტ ალტერბრიჯის  სამაგისტრო პროგრამის “სტრატეგიული კომუნიკაციები”  წლიური ღირებულებაა 4600 ლარი. სტუდენტებს, რომლებიც საერთო სამაგისტრო გამოცდებზე 100%-იან სახელმწიფო დაფინანსებას მიიღებენ, ალტერბრიჯი უნიკალურ შესაძლებლობას სთავაზობს:

  • 100%+100% – მოიპოვე საერთო სამაგისტრო გამოცდებზე  100%-იანი დაფინანსება და ისწავლე ალტერბრიჯში უფასოდ!

პირველად საქართველოში, ექსკლუზიური შეთავაზება ალტერბრიჯის უნივერსიტეტში სამაგისტრო საფეხურზე სწავლის გაგრძელების მსურველებისთვის!

დაინტერესებული პირები, რომლებიც 2022 წლამდე განაცხადს წარადგენენ (contact@alterbridge.org.ge/558198198) ალტერბრიჯის სამაგისტრო პროგრამაზე სწავლის გაგრძელებასთან დაკავშირებით, ისარგებლებენ ალტერგრანტით – სწავლის საფასური 3950 ლარი 4600-ის ნაცვლად.

საბაკალავრო პროგრამის დაფინანსება ალტერგრანტით როგორ გამოიხატება ციფრებში:

საზოგადოებრივი ურთიერთობების საბაკალავრო პროგრამა

  • საზოგადოებრივი ურთიერთობების საბაკალავრო პროგრამის წლიური ღირებულებაა 4900 ლარი, პროგრამის პირველ პრიორიტეტად არჩევის შემთხვევაში მიიღე 20%იანი ფასდაკლება, ასევე პირველი სასწავლო სემესტრის განმავლობაში ისარგებლე 100 ლარიანი სტიპენდიით.

იმ შემთხვევაში, თუ სტუდენტს მომდევნო სასწავლო სემესტრის განმავლობაში ექნება მაღალი აკადემიური მოსწრება, შეძლებს აღნიშნული სტიპენდიის შენარჩუნებას.  

  • საზოგადოებრივი ურთიერთობების მეორე პრიორიტეტად არჩევის შემთხვევაში, ისარგებლე 10%-იანი ფასდაკლებით.

ფსიქოლოგიის საბაკალავრო პროგრამა

ფსიქოლოგიის საბაკალავრო პროგრამის წლიური ღირებულებაა 3500 ლარი, უნივერსიტეტი ალტერბრიჯი მომავალ სტუდენტებს, რომლებიც ამ მიმართულებით აპირებენ სწავლის დაწყებას,  სთავაზობს სხვადასხვა სახის ფასდაკლებას:

  • აირჩიე უნივერსიტეტ ალტერბრიჯის ფსიქოლოგიის საბაკალავრო პროგრამა პირველ პრიორიტეტად და მიიღე 20%იანი ფასდაკლება;
  • მეორე პრიორიტეტად არჩევის შემთხვევაში, აღნიშნულ პროგრამაზე მიიღებთ 10%-იან  ფასდაკლებას

ბიზნეს ადმინისტრირების ინგლისურენოვანი საბაკალავრო პროგრამა

ბიზნეს ადმინისტრირების ინგლისურენოვანი საბაკალავრო პროგრამის წლიური ღირებულებაა 5900 ლარი.

  • აბიტურიენტებს, რომლებიც აღნიშნულ პროგრამას პირველ ადგილზე ჩაწერენ, მიიღებენ 20%-იან ფასდაკლებას. ხოლო მეორე ადგილზე ჩაწერის შემთხვევაში, ისარგებლებენ 10%-იანი ფასდაკლებით.

ოქროს მედალოსნებისთვის

საჯარო ან კერძო სკოლების ოქროს მედალოსნებისთვის მოქმედებს განსაკუთრებული დაფინანსება 4000₾ ოდენობით, რომელიც ნაწილდება საბაკალავრო საფეხურის 4 წლის მანძილზე

მოითხოვე ალტერგრანტი სასურველ პროგრამაზე დღესვე! დარეგისტრირდი ბმულზე

რეიტინგული აბიტურიენტებისთვის

აბიტურიენტები, რომელთაც შემოხაზეს 198, აირჩიეს ალტერბრიჯის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა პირველ პრიორიტეტად და ეროვნული გამოცდების საკონკურსო ქულებით 500 საუკეთესო აბიტურიენტს შორის მოხვდნენ, სრულად თავისუფლებიან სწავლის საფასურის გადახდისგან.

გთხოვთ გაითვალისწინოთ, ალტერგრანტი მოქმედებს საბაკალავრო საფეხურზე სწავლის 4 წლის (8 სემესტრის) განმავლობაში, თუმცა თქვენ არ  კარგავთ შესაძლებლობას, მიიღოთ მონაწილეობა მართვისა და კომუნიკაციის სერთაშორისო სასწავლო უნივერსიტეტ ალტერბრიჯის გამოცხადებულ შიდა საგრანტო კონკურსებში. შესაბამისად, აქტიურ, მაღალი აკადემიური მოსწრების მქონე სტუდენტები დაფინანსების სხვადასხვა შესაძლებლობებით ისარგებლებენ.

ასევე, სტუდენტების ჩართულობით განხორციელებული, მნიშვნელოვანი სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობისათვის გათვალისწინებულია დამატებითი დაფინანსებები.

მნიშვნელოვანია, რომ  გარდა გრანტისა, სტუდენტს აქვს შესაძლებლობა მიიღოს ერთჯერადი ჯილდო მნიშვნელოვან პროექტებში (ადგილობრივ და საერთაშორისო დონეზე) მიღწეული წარმატებისთვის, უნივერსიტეტის წარმოჩენისა და განსაკუთრებული მონდომებისთვის.

ალტერბრიჯი მუდმივად ზრუნავს ნებისმიერი საფეხურის სტუდენტებისთვის მოტივაციის შექმნისთვის, ატარებს სხვადასხვა სახის კონკურსს, რომელში გამარჯვების შემთხევაშიც, გამოყოფილია წამახალისებელი საჩუქარი.