საბაკალავრო პროგრამის დაფინანსება ალტერგრანტით როგორ გამოიხატება ციფრებში:

პირველ ადგილზე შემოხაზვის შემთხვევაში ფინანსდება სახელმწიფო გრანტის ტოლი დაფინანსებით – 2,250 ₾

მეორე ადგილზე შემოხაზვის შემთხვევაში ფინანსდება სახელმწიფო გრანტის 50%-ით – 1,125 ₾

მესამე ადგილზე შემოხაზვის შემთხვევაში ფინანსდება სახელმწიფო გრანტის 30%-ით – 675 ₾

საუკეთესო 500 შედეგის მქონე აბიტურიენტების სიაში მყოფი აბიტურიენტი თავისუფლდება საბაკალავრო პროგრამაზე სწავლის გადასახადისგან.

ოქროს მედალოსნებს ალტერბრიჯი ჩუქნის გრანტის სახით 4000 ლარს.