გაიგეთ, რას გულისხმობს სამაგისტრო და საბაკალავრო პროგრამების დაფინანსება ალტერგრანტით:

უნივერსიტეტ ალტერბრიჯისთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია სტუდენტების ხელშეწყობა და დაფინანსების მრავალმხრივი შესაძლებლობების შექმნა.

ალტერგრანტი მომავალი მაგისტრანტებისთვის:

უნივერსიტეტ ალტერბრიჯის  სამაგისტრო პროგრამის “სტრატეგიული კომუნიკაციები”  წლიური ღირებულებაა 4600 ლარი. სტუდენტებს, რომლებიც საერთო სამაგისტრო გამოცდებზე 100%-იან სახელმწიფო დაფინანსებას მიიღებენ, ალტერბრიჯი უნიკალურ შესაძლებლობას სთავაზობს:

  • 100%+100% – მოიპოვე საერთო სამაგისტრო გამოცდებზე  100%-იანი დაფინანსება და ისწავლე ალტერბრიჯში უფასოდ!

დაფინანსების შესაძლებლობები ალტერბრიჯში:

მიიღე ინფორმაცია ალტერბრიჯის პროგრამების შესახებ. დარეგისტრირდი ბმულზე

ოქროს მედალოსნებისთვის

საჯარო ან კერძო სკოლების ოქროს მედალოსნებისთვის მოქმედებს განსაკუთრებული დაფინანსება 4000₾ ოდენობით, რომელიც ნაწილდება საბაკალავრო საფეხურის 4 წლის მანძილზე