ნათია გიორგაძე

ნათია გიორგაძე

ასისტენტი

ნათია გიორგაძე გახლავთ საერთაშორისო ურთიერთობების მაგისტრი. აკადემიური საქმიანობის 4 წლიანი გამოცდილებით.

ნათიას აქვს საერთაშორისო პროექტებში მონაწილეობის გამოცდილება. ჩართული იყო Erasmus + ის საერთაშორისო საუნივერსტეტო პროექტებში.

ნათია გიორგაძე მუშაობს საქართველოს ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტოში.

სხვა წევრები