1628791630915-01

ნათია გოცაძე

აფილირებული პროფესორი

ნათია გოცაძე – საჯარო მმართველობის დოქტორი (Ph.d.), ასოცირებული პროფესორი. მართვისა და კომუნიკაციის საერთაშორისო სასწავლო უნივერსიტეტის ,,ალტერბრიჯი” დამფუძნებელი და რექტორი.

კომუნიკაციის ექსპერტი, ტრენერი და კონსულტანტი 10 წლიანი გამოცდილებით.

საავტორო პროგრამები: პროფესია მშობელი, ინტერპერსონალური კომუნიკაცია, გუნდურობა და თანამშრომლობა; მიზნის მიღწევის ტექნიკები; არავერბალური კომუნიკაცია და ზეგავლენის ჟესტები; ურთიერთობის ფსიქოლოგია და ადამიანების მართვა; საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯმენტი და კომუნიკაციის ფსიქოლოგია; მენტალური ალქიმია და სხვა.

სხვა წევრები