გოგა ბერიძე

გოგა ბერიძე

ტრენერი

გოგა ბერიძე – ტრენერი მართვისა და კომუნიკაციის საერთაშორისო სასწავლო უნივერსიტეტ ალტერბრიჯში

სხვა წევრები