ხატია შამუგია

ხატია შამუგია

PR  და მარკეტინგის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი ისი-პარი

ხატია შამუგია – ტრენერი მართვისა და კომუნიკაციის საერთაშორისო სასწავლო უნივერსიტეტ ალტერბრიჯში

  • PR  და მარკეტინგის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი ისი-პარი

სხვა წევრები