ვახო კორძაია

ვახო კორძაია

შრომის ფსიქოლოგიის მაგისტრი

ვახო კორძაია – ტრენერი მართვისა და კომუნიკაციის საერთაშორისო სასწავლო უნივერსიტეტ ალტერბრიჯში

  • ადამიანური რესურსებისა და გაყიდვების მეთოდოლოგიის ექსპერტი
  • 13 წლიანი გამოცდილება ადამიანური რესურსების მართვის, გაყიდვების მენეჯმენტის, ტრენინგების, მენტორინგისა და განვითარების მიმართულებით
  • შრომის ფსიქოლოგიის მაგისტრი.

სხვა წევრები