თამარ ზაქარიაძე

თამარ ზაქარიაძე

აფილირებული/ასოცირებული პროფესორი

თამარ ზაქარიაძე – აკადემიური პერსონალის წევრი მართვისა და კომუნიკაციის საერთაშორისო სასწავლო უნივერსიტეტ ალტერბრიჯში

  • 2016-დღემდე ანაკლიის განვითარების კონსორციუმი
  • კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობის მენეჯერი 2016 თიბისი ბანკი
  • კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობის უფროსი მენეჯერი

სხვა წევრები