გიორგი ჭანტურია

გიორგი ჭანტურია

აფილირებული/ასოცირებული პროფესორი

გიორგი ჭანტურია – აკადემიური პერსონალის წევრი მართვისა და კომუნიკაციის საერთაშორისო სასწავლო უნივერსიტეტ ალტერბრიჯში

  • უნივერსიტეტ ალტერბიჯის კანცლერი;
  • კავკასიის ბიზნეს სკოლის და ჯორჯიის უნივერსიტეტის რობინსონის ბიზნეს სკოლის ბიზნეს ადმინისტრირების ერთობლივი პროგრამის მაგისტრი;
  • კონსულტანტი ბიზნესის განვითარების, საოპერაციო და მომსახურების გაუმჯობესების/განვითარების საკითხებში.

სხვა წევრები