giorgi-chanturia

გიორგი ჭანტურია

აფილირებული/ასოცირებული პროფესორი

– უნივერსიტეტ ალტერბიჯის კანცლერი;

– კავკასიის ბიზნეს სკოლის და ჯორჯიის უნივერსიტეტის რობინსონის ბიზნეს სკოლის ბიზნეს ადმინისტრირების ერთობლივი პროგრამის მაგისტრი; – კონსულტანტი ბიზნესის განვითარების, საოპერაციო და მომსახურების გაუმჯობესების/განვითარების საკითხებში.

სხვა წევრები