ლაშა დავითაძე

ლაშა დავითაძე

აფილირებული ასისტენტ-პროფესორი

ლაშა დავითაძე 2004 წლიდან  აქტიურად მოღვაწეობს სამხედრო სამსახურში, 2020 წელს იგი გახდა საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს, თავდაცვის ძალების, გენერალური შტაბის, J5 სტრატეგიული დაგეგმვის დეპარტამენტის, სამხედრო სტრატეგიისა და ძალთა დაგეგმვის სამმართველოს უფროსი, გარდა ამისა აქვს ვიცე პოლკოვნიკის სამხედრო წოდება.

ლაშას უმაღლესი განათლება მიღებული აქვს ისტორიის, სოციალური მეცნიერების, ეროვნული უსაფრთხოებისა და საჯარო პოლიტიკის მიმართულებით.

იგი აქტიურად იყო ჩართული COVID19თან ბრძოლისა და პრევენციის ღონისძიებებში 2020 წლის გაზაფხულზე, ბატალიონის მეთაურის რანგში.  2019 წლის 15 აპრილიდან 23 ნოემბრის ჩათვლით მეთაურობდა 43 ბატალიონს,  NATO ს ეგიდით წარმოებულ „მტკიცე მხარდაჭერის მისიაში“.

გარდა ამისა, ლაშა გახლავთ:

  • 2018 წელს, საქართველოსთავდაცვისმზადყოფნისპროგრამისპირველიმონაწილებატალიონისმეთაური.
  • 2008 წლისრუსეთ-საქართველოსომისმონაწილე.
  • არისხშირიმოწვეულისტუმარისაქართველოსთავდაცვისსამინისტროსსაგანმანათლებლოინსტიტუციებშისხვადასხვათემებზე.

სხვა წევრები