როსტო

გიორგი როსტიაშვილი

აფილირებული ასისტენტ-პროფესორი

გარე აუდიტორად მუშაობის 10 წლიანი გამოცდილების მქონე (მათ შორის ევროკავშირის წევრი ქვეყნის უმაღლეს აუდიტორულ ორგანოში ოფიციალური სტაჟირება) გიორგი ამჟამად დასაქმებულია საჯარო სექტორში აუდიტის ხარისხის უზრუნველყოფის გაუმჯობესების მიმართულებით. ის გახლავთ ამერიკული და ევროპული სასტიპენდიო პროგრამების კურსდამთავრებული:

The Lane Kirkland Scholarships (Polish-American Freedom Foundation)

The Summer Academy for Young Professionals (Swedish Institute)

The Matra Rule of Training Programme (Netherlands Helsinki Committee)

გამოქვეყნებული აქვს ნაშრომები სამეცნიერო კონფერენციის კრებულებში როგორც საქართველოში, ისე საზღვარგარეთ (გერმანია, პოლონეთი, ნიდერლანდები). გიორგი ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დოქტორანტია.

სხვა წევრები