მარიამ ბოლქვაძე

მარიამ ბოლქვაძე

ასისტენტი

მარიამ ბოლქვაძე – განათლების მეცნიერებების დოქტორანტი (2020-დღემდე). ის არის ბიზნეს ადმინისტრირების მაგისტრი მენეჯმენტში და ბაკალავრის ხარისხსაც ბიზნეს ადმინისტრირების მიმართულებით ფლობს.

მარიამს აქვს სწავლების 7 წლიანი გამოცდილება. ის ამერიკულ უმაღლეს საერთაშორისო სკოლაში ხელმძღვანელობას ბიზნეს განათლების მიმართულებას და ბიზნეს სკოლას, არის ინოვაციური განათლების ცენტრის ტრენერი.

მარიამი არის სკოლის მოსწავლეებისათვის ბიზნეს უნარებისა და ლიდერობის პროგრამების ავტორი. მარიამი აქტიურად ერთვება  სხვადასხვა საერთაშორისო ტრენინგისა და კონფერენციაში.

სხვა წევრები