ირაკლი ხვთისიაშვილი- ტრენერი

ირაკლი ხვთისიაშვილი

მოწვეული სპეციალისტი

კარდიფის უნივერსისტეტის ბიზნესის მართვის ხელოვნების ბაკალავრი და ედიმბურგის უნივერსიტეტის მაგისტრიივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის ფაკულტეტის ბაკალავრი მისი შესაძლებლობები და ცოდნა მართლაც მრავალმხრივია და მოიცავსროგორც საერთაშორისო ვაჭრობასა და გარდამავალი ბაზრები მიმართულებებსასევე მარკეტინგსბრენდინგსა და მერჩენდაიზინგს.

2010 წლიდან დაწყებული ლექტორობის ისტორია წარმატებით გრძელდებამოხარული ვართ აღვნიშნოთრომ ირაკლი ხვთისიაშვილი უნივერსიტეტ “ალტერბრიჯის” მოწვეული ლექტორია სტრატეგიული მართვის მიმართულებით