1

გიორგი კენჭუაშვილი

მოწვეული ლექტორი

– კომპანია 4Media–ს დამფუძნებელი და სტრატეგიული განვითარების მენეჯერი
– ასოცირებული პროფესორი, ტრენერობის და ლექტორიბის მრავალწლიანი გამოცდილება სოციალური მედია მარკეტინგის მიმართულებით
– ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიზნესის ფაკულტეტის მაგისტრი

სხვა წევრები