13 ოქტომბერი

მარიამ დარბაიძე ალტერბრიჯის გუნდს შემოუერთდა

ჩვენს გუნდს შემოუერთდა პროფესორი, დოქტორი, მარიამ დარბაიძე, რომელიც ალტერბრიჯში დაიკავებს ვიცე რექტორის პოზიციას აკადემიური განვითარების მიმართულებით.

13 ოქტომბერი

სამეცნიერო კონფერენციისთვის თეზისების მიღება დაწყებულია

„ალტერბრიჯი“ აცხადებს თეზისების მიღებას სამეცნიერო კონფერენციისთვის – “სტრატეგიული კომუნიკაცია დღეს: არსებული სირთულეები და შესაძლებლობები”.

08 აგვისტო

ალტერბრიჯის სამაგისტრო პროგრამა აკრედიტებულია

სტრატეგიული კომუნიკაციის სამაგისტრო პროგრამა უკვე აკრედიტებულია

12 ივნისი

ალტერბრიჯის აკადემიური საგანმანათლებლო პროგრამები აკრედიტაციის რეჟიმშია

2020 წლის 3-4 ივნისს მართვისა და კომუნიკაციის საერთაშორისო სასწავლო უნივერსიტეტ “ალტერბრიჯში” განხორციელდა სსიპ – უმაღლესი განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის აკრედიტაციის ექსპერტთა ვიზიტი საზოგადობრივი ურთიერთობებისა და კომუნიკაციის ფსიქოლოგიის საბაკალავრო პროგრამისა …

12 ივნისი

ალტერბრიჯმა ელექტრონული ჟურნალის პირველი ნომერი გამოსცა

მიმდინარე წლის მაისში, მართვისა და კომუნიკაციის საერთაშორისო სასწავლო უნივერსიტეტ “ალტერბრიჯის” კვლევითმა ცენტრმა მოამზადა ელექტრონული სამეცნიერო ჟურნალ “თანამედროვე მეცნიერების გამოწვევების” პირველი გამოცემა, სადაც წარმოდგენილია ალტერბრიჯის აკადემიური და მოწვეული პერსონალის სამეცნიერო სტატიები. ჟურნალის თემატიკა …