ალტერგრანტი

ალტერგრანტი არის სახელმწიფო გრანტის გაორმაგების საშუალება. კერძოდ, აბიტურიენტი, რომელიც წარმატებით ჩააბარებს ერთიან ეროვნულ გამოცდებს და მოიპოვებს სახელმწიფო დაფინანსებას, ალტერბრიჯისგან დამატებით მიიღებს შიდა საუნივერსიტეტო გრანტს სახელმწიფო გრანტის ოდენობით. ალტერგრანტის პირობები შეეხებათ, მხოლოდ იმ აბიტურიენტებს, რომლებიც პირველ ნომრად მონიშნავენ მართვისა და კომუნიკაციის საერთაშორისო სასწავლო უნივერსიტეტ ალტერბრიჯს, რომელიც ცნობარში წარმოდგენილია ნომრით 198.

როგორ გამოიხატება ციფრებში სახელმწიფო გრანტს + ალტერგრანტით დაფინასნება?

100%-იანი სახელმწიფო გრანტის შემთხვევაში – აბიტურიენტი ჯამურად
მიიღებს 4500 ლარს
2250 + 2250 = 4500 ლარი

70% -იანი სახელმწიფო გრანტის შემთხვევაში
– აბიტურიენტი ჯამურად მიიღებს 3 150 ლარს.
1575+1575 = 3 150 ლარი

50% -იანი სახელმწიფო გრანტის შემთხვევაში
– აბიტურიენტი ჯამურად მიიღებს 2 250 ლარს
1125+1125 = 2 250 ლარი

ამრიგად, აბიტურიენტები, რომლებიც პირველ ნომრად მონიშნავენ მართვისა და კომუნიკაციის საერთაშორისო სასწავლო უნივერსიტეტ ალტერბრიჯს და შემოხაზავენ 198–ს

მიიღებენ:

  • სახელმწიფო გრანტის იდენტურ გარანტირებულ დაფინასებას!
  • სახელმწიფო გრანტის გაორმაგების რეალურ შესაძლებლობას!

დაწვრილებითი ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ბმულს: აბიტურიენტის ცნობარი