მაკო ჯაოშვილი

მართვისა და კომუნიკაციის საერთშორისო სასწავლო უნივერსიტეტის ვიცე რექტორი, ასოცირებული აფილირებული პროფესორი, საზოგადოებრივი ურთიერთობების საბაკალავრო და სტრატეგიული კომუნიკაციების სამაგისტრო პროგრამების ხელმძღვანელი.

1996 წელს მიენიჭა დოქტორის ხარისხთან გათანაბრებული წოდება სოციალურ მეცნიერებათა მიმართულებით.

2015 წლიდან არის PR აკადემიის საერთაშორისო განათლების ცენტრის აღმასრულებელი დირექტორი. ამავდროულად, განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრში დარგისა და განათლების ექსპერტია, მისი ავტორობით შემუშავდა ღონისძიების მენეჯმენტის მოდულური პროგრამა და მომზადდა სტუდენტური სახელმძღვანელო „ღონისძიების დაგეგმვა“, შემუშავებული აქვს ღონისძიებათა ორგანიზების და საზოგადოებასთან ურთიერთობის პროფესიული სტანდარტები.

2011 წელს დააფუძნა საკონსულტაციო კომპანია „სევენთ“ და ხელმძღვანელობს საკომუნიკაციო სტრატეგიების დაგეგმვა-ორგანიზების პროექტებს. სხვადასხვა წლებში იკავებდა არაერთ წამყვან მსხვილ კომპანიაში მენეჯერულ თანამდებობას.

მაკო ჯაოშვილი მონაწილეობდა GIZ-ის, USAD-ის და UNICEF-ის დაკვეთით ზოგადი ტრანსფერული უნარების გასაუმჯობესებლად განხორციელებულ პროექტებში, ასევე, რამდენიმე სამეცნიერო კონფერენციაში.

2008 წლიდან დღემდე ატარებს სხვადასხვა სატრენინგო კურსსა და სალექციო კურსს წადგენის უნარების, კომუნიკაციის ფსიქოლოგიის, ბიზნეს კომუნიკაციის, საჯარო გამოსვლისა და მოლაპარაკების ხელოვნების განხრით.