მაკო ჯაოშვილი

ვიცე რექტორი სტრატეგიული განვითარების მიმართულებით

ასოცირებული აფილირებული პროფესორი, საზოგადოებრივი ურთიერთობების საბაკალავრო და სტრატეგიული კომუნიკაციების სამაგისტრო პროგრამების ხელმძღვანელი. აქვს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სფეროში 20 წლიანი პრაქტიკული გამოცდილება. არის ინოვაციური განათლების ცენტრის ექსპერტი. PR ასოციაციის თანადამფუძნებელი და პრეზიდენტი, სხვადასხვა სამეცნიერო კონფერენციის / ფორუმის მონაწილე, ორგანიზატორი და მოდერატორი, საზოგადოებასთან ურთიერთობის დარგში რამდენიმე პუბლიკაციის ავტორი.

2020 წელს დაასრულა პოზიტიური და ტრანსკულტურული ფსიქოთერაპიის 1წლიანი სასწავლო კურსი და მიენიჭა პოზიტიური ფსიქოკონსულტანტის სტატუსი.

2019-2015 წლებში მუშაობდა PR აკადემიის საერთაშორისო განათლების ცენტრის აღმასრულებელი დირექტორის თანამდებობაზე. ჩართული იყო GIZ-ის, USAID-ის და UNICEF-ის დაკვეთით ტრანსფერული უნარების გასაუმჯობესებლად განხორციელებულ პროექტებში როგორც ტრენერი და პროექტის მენეჯერი.

2017 წლიდან ჩართულია პროფესიული განათლების ხელშემწყობ პროექტში  პროფესიული მომზადება-გადამზადების ექსპერტად.

2015 წლიდან დღემდე ვარშავის მენეჯმენტის უნივერსიტეტის სამაგისტრო პროგრამაზე მოლაპარაკებათა სტრატეგიებისა და ბიზნეს ეთიკის მართვაში მოწვეული ლექტორია, ასევე, არის მაგისტრანტების მენტორი.

2014 წლიდან დღემდე განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრში დარგის  ექსპერტია. მისი ავტორობით შემუშავდა ღონისძიების მენეჯმენტის და ღონისძიების დიზაინერის მოდულური პროგრამები, ღონისძიებათა ორგანიზების და საზოგადოებასთან ურთიერთობის პროფესიული სტანდარტები, მომზადდა სტუდენტური სახელმძღვანელო „ღონისძიების დაგეგმვა“.

2011 წელს დააფუძნა საკონსულტაციო კომპანია „სევენთ“ და ხელმძღვანელობს საკომუნიკაციო სტრატეგიების დაგეგმვა-ორგანიზების პროექტებს. სხვადასხვა წლებში იკავებდა არაერთ წამყვან მსხვილ კომპანიაში მენეჯერულ თანამდებობას.

2008 წლიდან დღემდე ატარებს სხვადასხვა სატრენინგო პროგრამებსა და სალექციო იკურსს წადგენის უნარების, კომუნიკაციის ფსიქოლოგიის, ბიზნეს კომუნიკაციის, საჯარო გამოსვლისა და მოლაპარაკების ხელოვნების განხრით.

1996 წელს მიენიჭა დოქტორის ხარისხთან გათანაბრებული წოდება სოციალურ მეცნიერებათა მიმართულებით.

მარიამ დარბაიძე

ვიცე რექტორი აკადემიური განვითარების მიმართულებით

მარიამ დარბაიძე – მართვისა და კომუნიკაციების საერთაშორისო სასწავლო უნივერსიტეტ ალტებრიჯის ვიცე რექტორი. ინოვაციური განათლების ცენტრის დირექტორი, ბიოლოგიის დოქტორი და პროფესორი.

გამოცდილება:

 • საგანმანათლებლო სფეროში საქმიანობის 24 წლიანი გამოცდილება, როგორც საჯარო, ისე კერძო სექტორში.
 • გამოცდილება საექსპერტო საქმიანობაში, ავტორიზაცია/აკრედიტაციის ექსპერტის რანგში.
 • უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს თავმჯდომარე (2019 წელი).
 • სსიპ-დავით აღმაშენებლის სახელობის საქართველოს ეროვნული თავდაცვის აკადემია, ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური.
 • გამოცდილება სამხედრო განათლებაში.
 • საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტის პროფესორი.
 • მსოფლიო ნეირომორფოლოგთა კავშირის წევრი.
 • მსოფლიო სამხედრო სკოლების კონსორციუმის წევრი.
 • სამეცნიერო სტატიების, სახელმძღვანელოს, გაიდლაინების ავტორი.
 • ლოკალური და საერთაშორისო პროექტების ავტორი, მენეჯერი, მონაწილე.
 • ფონდი საქმიანი ქალები ქველმოქმედებისათვის, საპატიო წევრი.
 • ღირსების ორდენის კავალერი 2013 წელი.