მაკო ჯაოშვილი ვიცე რექტორი სტრატეგიული განვითარების მიმართულებით

მართვისა და კომუნიკაციის საერთშორისო სასწავლო უნივერსიტეტის ვიცე რექტორი, ასოცირებული აფილირებული პროფესორი, საზოგადოებრივი ურთიერთობების საბაკალავრო და სტრატეგიული კომუნიკაციების სამაგისტრო პროგრამების ხელმძღვანელი.

1996 წელს მიენიჭა დოქტორის ხარისხთან გათანაბრებული წოდება სოციალურ მეცნიერებათა მიმართულებით.

2015 წლიდან არის PR აკადემიის საერთაშორისო განათლების ცენტრის აღმასრულებელი დირექტორი. ამავდროულად, განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრში დარგისა და განათლების ექსპერტია, მისი ავტორობით შემუშავდა ღონისძიების მენეჯმენტის მოდულური პროგრამა და მომზადდა სტუდენტური სახელმძღვანელო „ღონისძიების დაგეგმვა“, შემუშავებული აქვს ღონისძიებათა ორგანიზების და საზოგადოებასთან ურთიერთობის პროფესიული სტანდარტები.

2011 წელს დააფუძნა საკონსულტაციო კომპანია „სევენთ“ და ხელმძღვანელობს საკომუნიკაციო სტრატეგიების დაგეგმვა-ორგანიზების პროექტებს. სხვადასხვა წლებში იკავებდა არაერთ წამყვან მსხვილ კომპანიაში მენეჯერულ თანამდებობას.

მაკო ჯაოშვილი მონაწილეობდა GIZ-ის, USAD-ის და UNICEF-ის დაკვეთით ზოგადი ტრანსფერული უნარების გასაუმჯობესებლად განხორციელებულ პროექტებში, ასევე, რამდენიმე სამეცნიერო კონფერენციაში.

2008 წლიდან დღემდე ატარებს სხვადასხვა სატრენინგო კურსსა და სალექციო კურსს წადგენის უნარების, კომუნიკაციის ფსიქოლოგიის, ბიზნეს კომუნიკაციის, საჯარო გამოსვლისა და მოლაპარაკების ხელოვნების განხრით.

მარიამ დარბაიძე ვიცე რექტორი აკადემიური განვითარების მიმართულებით

მართვისა და კომუნიკაციების საერთაშორისო სასწავლო უნივერსიტეტ ალტებრიჯის ვიცე რექტორი.

ინოვაციური განათლების ცენტრის დირექტორი. ბიოლოგიის დოქტორი, პროფესორი.

საგანმანათლებლო სფეროში საქმიანობის 24 წლიანი გამოცდილება, როგორც საჯარო, ისე კერძო სექტორში.

გამოცდილება საექსპერტო საქმიანობაში, ავტორიზაცია/აკრედიტაციის ექსპერტის რანგში.

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს თავმჯდომარე (2019 წელი).

სსიპ-დავით აღმაშენებლის სახელობის საქართველოს ეროვნული თავდაცვის აკადემია, ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური.

გამოცდილება სამხედრო განათლებაში.

საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტის პროფესორი.

მსოფლიო ნეირომორფოლოგთა კავშირის წევრი.

მსოფლიო სამხედრო სკოლების კონსორციუმის წევრი.

სამეცნიერო სტატიების, სახელმძღვანელოს, გაიდლაინების ავტორი.

ლოკალური და საერთაშორისო პროექტების ავტორი, მენეჯერი, მონაწილე.

ფონდი საქმიანი ქალები ქველმოქმედებისათვის, საპატიო წევრი.

ღირსების ორდენის კავალერი 2013 წელი.