2

თეა თოფჩიშვილი

აფილირებული/პროფესორი

– სოციალური მეცნიერებების დოქტორი, არაერთი სამეცნიერო კონფერენციის მონაწილე და პუბლიკაციის ავტორი იდეოლოგიისა და კომუნიკაციის თემაზე
– ლექტორობის ათწლიანი გამოცდილება სოციოლოგიის შესავლისა და კლასიკური სოციოლოგიური თეორიების საკითხებზე

სხვა წევრები