2

თეა თოფჩიშვილი

აფილირებული/პროფესორი

თეა თოფჩიშვილი – მოწვეული ლექტორი მართვისა და კომუნიკაციის საერთაშორისო სასწავლო უნივერსიტეტ ალტერბრიჯში

  • სოციალური მეცნიერებების დოქტორი, არაერთი სამეცნიერო კონფერენციის მონაწილე და პუბლიკაციის ავტორი იდეოლოგიისა და კომუნიკაციის თემაზე
  • ლექტორობის ათწლიანი გამოცდილება სოციოლოგიის შესავლისა და კლასიკური სოციოლოგიური თეორიების საკითხებზე

სხვა წევრები