2

თეა სამჭკუაშვილი

მოწვეული ლექტორი

– საჯარო მმართველობის დოქტორი

– საჯარო სექტორში მუშაობის მრავალწლიანი გამოცდილება

– სერტიფიცირებული ტრენერი ისეთ საკითხებში, როგორებიცაა ეთიკა და მამხილებელთა დაცვა, „საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონის სიახლეები და კორუფციის პრევენციის მექანიზმები

 

სხვა წევრები