2

რუსუდან სტრელკოვა

მოწვეული ლექტორი

– საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტის საზოგადოებრივ მეცნიერებათა დოქტორი, ბიზნეს ინჟინერინგის ფაკულტეტი

– 2013 წლიდან კავკასიის უნივერსიტეტის ლექტორი საზოგადოებასთან ურთიერთობის, რეკლამის, მარკეტინგული კომუნიკაციების, მას-კომუნიკაციის მიმართულებით

სხვა წევრები