2

მარიამ გოგოსაშვილი

მოწვეული ლექტორი

– ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამართალმცოდნეობის მაგისტრი

– საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის (GIPA) საერთაშორისო ურთიერთობების მაგისტრი

სხვა წევრები