2

ირინე ცინცაძე

მოწვეული ლექტორი

– ფრანკფურტის გოეთეს სახ. უნივერსიტეტის ფილოსოფიის დოქტორი
– ლექტორობის მრავალწლიანი გამოცდილება ინტერკულტურული კომუნიკაციების, წერითი და ზეპირი კომუნიკაციების, სოციალური მეცნიერებების ფილოსოფიის მიმართულებით

სხვა წევრები