1

გიორგი დონაძე

მოწვეული ლექტორი

– თბილისის ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ხელოვნებისა და მეცნიერების ფაკულტეტი, ფსიქიკური ჯანმრთელობის მიმართულების მაგისტრი
– სხვადასხვა ტრენინგ მოდულების ავტორი და ტრენერი რეპროდუქციული ჯანმრთელობის მიმართულებით

სხვა წევრები