2

ეკატერინე ბაკარაძე

მოწვეული ლექტორი

შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი პოზიცია: აფილირებული/ასოცირებული პროფესორი, სამართლის ფაკულტეტის დეკანი 2018 დოქტორი – სამართლის ფაკულტეტი, სამართლის სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამა კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი

სხვა წევრები