2

ანა მენაღარიშვილი

მოწვეული ლექტორი

– Université Catholique de Louvain, Erasmus Fellow დოქტორანტი/მკვლევარი;

– ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფსიქოლოგიის და განათლების მეცნიერების ფაკულტეტის მაგისტრი;

სხვა წევრები