შორენა კუჭუხიძე

შორენა კუჭუხიძე

მოწვეული სპეციალისტი

განათლების მეცნიერებების დოქტორი. პრაქტიკული მუშაობის 20 წლიანი გამოცდილება. არის ასოცირებული პროფესორი ნიუ ვიჟენუნის უნივერსიტეტსა და თბილისის ჰუმანიტარულ სასწავლო უნივერსიტეტში, ასევე აფილირებული ასოცირებული პროფესორი კავკასიის უნივერსიტეტში. დასაქმებულია ასევე, როგორც მოწვეული ლექტორი რამდენიმე უნივერსიტეტში. მონაწილეობა აქვს მიღებული მრავალ სამეცნიერო კონფერენციაში, 2020 წელს მსმენელის პოზიციაში XIV. International Conference on Education and Psychological SciencesDecember 10-11, 2020, New-York, USA. გამოქვეყნებული აქვს 6 ნაშრომი.

სხვა წევრები