ქეთევან ფილაური

ქეთევან ფილაური

მოწვეული სპეციალისტი

ქალბატონი ქეთევანი არის მოწვეული სპეციალისტი. 2019 წლიდან არის ფსიქოსოციალური პრევენციის სამსახურის დირექტორი. აქვს ტრენერობის გამოცდილება, 2017 წელს ჩატარდა აღზრდის პროგრამა: მოზარდების აღჭურვა პროსოციალური უნარებით. მიღებული აქვს მონაწილეობა მრავალ კვლევით პროექტში, ასევე კურსებსა და ტრენინგებში მაგალითად 2018 – 2020 წლებში Gestalt Approach to Psychopathology – Italy Gestalt Instutute.

სხვა წევრები