სოსო დოლიძე

სოსო დოლიძე

აფილირებული ასოცირებული პროფესორი

სოსო დოლიძე არის მენეჯმენტის და კომუნიკაციის საერთაშორისო უნივერსიტეტის ფსიქოლოგიის საბაკალავრო პროგრამის ხელმძღვანელი და ამავე უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორიის არის კლინიკური ფსიქოლოგი და ფსიქოლოგიის მეცნიერებათა სადოქტორო კანდიდატიპაციენტთა ინდივიდუალური ფსიქოთერაპიის პარალელურად ის ჩართულია სამეცნიერო საქმიანობაში სხვადასხვა უნივერსიტეტშიგარდა ალტერბრიჯის უნივერსიტეტისაის ასწავლის საბაკალავრო და სამაგისტრო საფეხურზე ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტშიკავკასიის უნივერსიტეტშისაქართველოს ეროვნულ უნივერსიტეტსა და შოთა რუსთაველის თეატრის და კინოს უნივერსიტეტში.  

სხვა წევრები