სოსო დოლიძე

სოსო დოლიძე

აფილირებული ასოცირებული პროფესორი

ბატონი სოსო არის ასოცირებული პროფესორი. 2018 წლიდან გადის კერძო პრაქტიკას ფსიქოთერაპიასა, ფსიქოკონსულტაციაში, 2020 წლიდან არის ასოცირებული პროფესორი კავკასიის უნივერსიტეტში, 2021 წლიდან კი პროგრამის მენეჯერი  საერთაშორისო ორგანიზაცია ტეღ დეზ ომმ. აღსანიშნავია ისიც, რომ ბატონი სოსო არის მოწვეული ლექტორი   ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში,   საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტსა და კავკასიის უნივერსიტეტში. 2018 წლიდან იგი გახლავთ თავმჯდომარე ასოციაციაში „ფსიქოლოგები მართლმსაჯულებისთვის“. მონაწილეობა აქვს მიღებული ბევრ ტრენინგსა თუ კონფერენციაში, 2019 წელს რუჟომბეროკის კათოლიკური უნივერსიტეტი (რუჟომბეროკი, სლოვაკეთი) – ერასმუს პლიუსის საუნივერსიტეტო თანამშრომლობის ფარგლებში ლექციები წაიკითხა.

სხვა წევრები