რამაზ საყვარელიძე

რამაზ საყვარელიძე

მოწვეული სპეციალისტი

ბატონი რამაზი არის მოწვეული სპეციალისტი. აქვს 46 წლიანი პროფესიული გამოცდილება. ამჟამად არის თბილისის სამედიცინო სახელმწიფო უნივერსიტეტთან არსებული ფსიქოლოგიური განწყობის კვლევის და კორექციის ცენტრ8ის დირექტორი, ასევე თბილისის სამედიცინო სახელმწიფო ინსტიტუტის (0177) ფსიქოლოგიის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი.
გააცჩნია 70-მდე სამეცნიერო შრომა ფსიქოლოგიის საკითხებზე, მათ შორის, საკვალიფიკაციო შრომა „სემანტიკური ინტერფერენციის ფსიქოლოგიური ბუნებისთვის“. საბაკალავრო და სამაგისტრო ხელმძღვანელობა 40 სტუდენტამდე, ხოლო სადოქტორო 2. აღსანიშნავია, რომ ბატონ რამაზს მონაწილეობა მიღებული აქვს მრავალ კონფერენციასა, კურსსა და პროგრამაში.

სხვა წევრები