ირმა მესირიძე

ირმა მესირიძე

პროფესორი

ქალბატონი, ირმა მესირიძე, 17 წლიანი აკადემიური მოღვაწეობის გამოცდილებით. მისი აკადემიური მოღვაწეობა მოიცავს სხვადასხვა აკადემიური კურსის წაყვანას ინგლისურ და ქართულ ენაზე უმაღლესი განათლების სამივე საფეხურზე.

მას აქვს საერთაშორისო პროექტებში მოღვაწეობის გამოცდილება. იგი ჩართული იყო TEMPUS (MAHATMA) და Univer-Sea.Net საერთაშორისო პროექტებში როგორც აკადემიური თანამშრომელი.

ამჟამად, როგორც ტრენერი, ირმა ჩართულია დიდი ბრიტანეთის ეგიდით განხორციელებულ 5 წლიან პროექტში – შემოქმედებითი ნაპერწკალი: სამეწარმეო განათლების პროგრამა უმაღლესი სასწავლებლებისთვის.

ბოლო 10 წლის განმავლობაში გამოცემული აქვს ინგლისურ ენაზე 23 სტატიაზე მეტი. აქტიურად ერთვება ყოველწლიურ საეთაშორისო კონფერენციებში. ხელმძღვანელობს საბაკალავრო, სადოქტორო და სამაგისტრო ნაშრომებს.

სხვა წევრები