თინა სტამბოლიშვილი

თინა სტამბოლიშვილი

მარკეტინგული კომუნიკაციების დირექტორი

თინა სტამბოლიშვილი – ტრენერი მართვისა და კომუნიკაციის საერთაშორისო სასწავლო უნივერსიტეტ ალტერბრიჯში

სხვა წევრები