თეა ლათიფაშვილი. ფოტო

თეა ლათიფაშვილი

აფილირებული ასოცირებული პროფესორი

ფილოლოგიის დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი. ჟურნალისტი, ტელე და რადიოჟურნალისტიკის მაგისტრი. მაქვს პრაქტიკული მუშაობის ხუთწლიანი და თხუთმეტწლიანი პედაგოგიური გამოცდილება. ვიყავი იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჟურნალისტიკის მიმართულების ასისტენტ-პროფესორი, ქართულ-ევროპული უმაღლესი სასწავლებლის ასოცირებული პროფესორი, მასობრივი კომუნიკაცია/ჟურნალისტიკის პროგრამის ხელმძღვანელი; უმაღლესი სასწავლებელი მილენიუმის პროფესორი, ჟურნალისტიკის საბაკალავრო პროგრამის ხელმძღვანელი. ამჟამად ვარ სდასუს ჟურნალისტიკის პროგრამის ასოცირებული პროფესორი.

ვარ ერთი სახელმძღვანელოს თანაავტორი და რვა სამეცნიერო სტატიის ავტორი. მონაწილეობა მაქვს მიღებული ადგილობრივ და საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციებში.

სხვა წევრები