3

თამარ ნარინდოშვილი

აფილირებული ასისტენტ-პროფესორი;

თამარ ნარინდოშვილი – მასობრივი კომუნიკაციების დოქტორი. კითხულობს ლექციებს ს საქართველოს წამყვან უნივერსიტეტებში. გამოქვეყნებული აქვს რამდენიმე სამეცნიერო ნაშრომი. მიღებული აქვს მონაწილეობა არაერთ საერთაშორისო კონფერენციაში, მათ შორის 2019 წელს კადირის უნივერსიტეტში წარდგა მოხსენებით თემაზე „ტერორიზმისა და უსაფრთხოების საკითხების გაშუქება ქართულ ბეჭდურ მედიაში (2005-2015).

ჟურნალისტიკისა და ტელეპროდიუსინგის მიმართულებით მიღებული აქვს პრაქტიკული გამოდილება. მუშაობდა წამყვან მედიასაშუალებებში, მათ შორის „რუსთავი 2=ში“, გადაცეა „არჩევანში“, ასევე იყო „რუსთავი 2-ის“ პფიცილური ვებგვერდის რედაქტორი. ამშჟამად მუშაობს „ტვ პირვლში“. არის გადაცემა „პირველი ხაზის“ პროდიუსერი.

სხვა წევრები