ვალერი ოთხოზორია

ვალერი ოთხოზორია

მოწვეული სპეციალისტი

2005-2010 – სამართალმცოდნეობის ბაკალავრი, ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.  

2012-2014 – კლინიკური ფსიქოლოგიის მაგისტრი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 

2015-2017 – ფილოსოფიის მაგისტრი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 

2016-2017 – ტელე-კინო რეჟისორი IV საფეხური, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სატელევიზიო სასწავლო ცენტრი. 

2019-მიმდინარე. – დრამატურგი, თანამედროვე თეატრალური ხელოვნების განვითარების ცენტრი (თემურ ჩხეიძის სახელოსნო). 

2020 – მიმდინარე. – პოლიტიკის მეცნიერების დოქტორანტი, კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი. 

სხვა წევრები