ეკატერინე სულუხია

ეკატერინე სულუხია

მოწვეული სპეციალისტი

სოციალურ მეცნიერებათა დოქტორი, ფსიქოლოგი. 

თბილისის ჰუმანიტარული სასწავლო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი, ფსიქოლოგიის საბაკალავრო პროგრამის ხელმძღვანელი. 

შინაგან საქმეთა სამინისტროს განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის ფსიქოლოგი. 

ის აქტიურად ეწევა პედაგოგიურ და პროფესიულ  საქმიანობას, სხვადასხვა წლებში იყო ფსიქო-სოციალური დახმარების ცენტრი ” ნდობა”-ს, სოციალური კვლევების ინსტიტუტის (ISR), მე-4 სამკურნალო პროფილაქტიკური ცენტრის და 107- ე საჯარო სკოლის ფსიქოლოგი. 

 

ეკატერინე სულუხია არის სამეცნიერო კონფერენციების აქტიური მონაწილე და მომხსენებელი. გავლილი აქვს არაერთი პროფესიული განვითარების კურსი და ტრენინგი.ის ასევე არის სამაგისტრო ნაშრომების  ხელმძღვანელი და რეცენზენტი. 

სხვა წევრები