ეთერ მოდებაძე

ეთერ მოდებაძე

დაამთავრა დიდი ბრიტანეთის ვორვიკის უნივერსიტეტის საზოგადოებრივი მეცნიერებების ფაკულტეტის მოსამზადებელი პროგრამა და გააგრძელა სწავლა კენტის უნივერსიტეტში (დიდი ბრიტანეთი) ეკონომიკისა და ბიზნესის ადმინისტრირების ფაკულტეტზე.  

მან დაამთავრა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამაგისტრო პროგრამა საერთაშორისო ეკონომიკური ურთიერთობების სპეციალობით, ეკონომიკის ფაკულტეტი (მაგისტრატურა); ასევე კავკასიის უნივერსიტეტის უნივერსიტეტის ბიზნესის მართვის ფაკულტეტი მენეჯმენტის მიმართულებით(ბაკალავრიატი). 

კვლევის ინტერსები: კორპორატიული ფინანსები, რისკ მენეჯმენტი და საერთაშორისო ვაჭრობა.  

სხვა წევრები