გიორგი ჭანტურია

გიორგი ჭანტურია

მოწვეული სპეციალისტი;

ფსიქოთერაპევტი, კვებითი ქცევის სპეციალისტი, არტ-თერაპიის სერტიფიცირებული სპეციალისტი.  

პირად ანალიზსა და სუპერვიზიას გადის ფრანგული ასოციაცია Espace Analytique -ის ბულგარეთის წარმომადგენლობის ფარგლებში. 

კლინიკური გამოცდილება: 

სასჯელ აღსრულების სპეციალურ სარეაბილიტაციო დაწესებულების ფსიქოლოგი; მიუსაფარ ბავშვთა პროგრამების ფსიქოლოგი; 

ნარკოლოგიური კლინიკა “ლიბერტასი” ფსიქოთერაპევტი არტთერაპევტი. ფსიქოთერაპიული მუშაობის პრაქტიკული გამოცდილება მოზარდებთან და ზრდასრულებთა, როგორც კერძოდ, ასევე სხვადასხვა სარეაბილიტაცი თუ არასამთავრობო ორგანიზაციებში. 

სხვა წევრები