ბიბლიოთეკა

Alterbridge-ის ელექტრონული წიგნების კატალოგი – https://library.alterbridge.edu.ge/

Alterbridge-ის ბიბლიოთეკა სთავაზობს სტუდენტებს Alterbridge-ის პროგრამების შესაბამის სახელმძღვანელოებს. სტუდენტებს აქვთ წვდომა საჭირო ლიტერატურაზე და აქვთ შესანიშნავი საშუალება იმუშაონ სხვადასხვა თემებზე. ჩვენი ბიბლიოთეკა უზრუნველყოფილია წიგნებით ისეთ დარგებში, როგორებიცაა: ფილოსოფია, ეკონომიკა, ბიზნესი, პოლიტიკა, ბიოლოგია, ქიმია, ისტორია, ლიტერატურა და მეცნიერების სხვა დარგები.

საერთაშორისო ელექტრონული სამეცნიერო ჟურნალები ალტერბრიჯის ბიბლიოთეკის მომხმარებლებისთვის: