საზოგადოებრივი ურთიერთობები

საბაკალავრო პროგრამა

გრანტები და დაფინანსება

ალტერგრანტი ბაკალავრებისათვის

სწავლის დაფინანსება 100%-იანი გრანტის ოდენობით 4 წლის განმავლობაში! ალტერბრიჯი აბიტურიენტებს პანდემიით გამოწვეული კრიზისის გამო უპრეცედენტო სოციალურ კამპანიას სთავაზობს! მხოლოდ 2020 წლის მიღებაზე, მხოლოდ 60 აბიტურიენტი,რომელიც ცნობარში პირველ ნომრად აირჩევს ალტერბრიჯის საზოგადოებრივი ურთიერთობების საბაკალავრო პროგრამას – ალტერბრიჯისგან მიიღებს 100%-იანი სახელმწიფო გრანტის ოდენობის ყოველწლიურ დაფინანსებას.

სტუდენტები 4 წლის განმავლობაში მიიღებენ წლიურ 2250 ლარს, რაც ჯამურად 9 000 ლარის შეღავათი იქნება.

პროგრამის დასრულების შემდგომ შენ იქნები პროფესიონალი, რომელიც ახალ სიტყვას იტყვის კომუნიკაციის სფეროში. ალტერბრიჯი მოგცემს საშუალებას ბაზარზე იყო ლიდერი, რომელიც მუდამ იქნება ინოვატორი!

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: მასობრივი კომუნიკაციების ბაკალავრი
კოდი: 0321
პროგრამის მოცულობა: 240 ECTS
ღირებულება:  5900 ლარი

198 კომუნიკაციის ფსიქოლოგია და საზოგადოებრივი ურთიერთობები

ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე ჩასაბარებელი გამოცდები:

 • ქართული ენა და ლიტერატურა
 • უცხო ენა
 • ისტორია ან მათემატიკა

სასწავლო კურიკულუმი

 • მასკომუნიკაციის თეორია
 • კომუნიკაციის ფსიქოლოგია
 • PR სტრატეგია და ტაქტიკა
 • აუდიოვიზუალური აღქმა
 • მედიამონიტორინგი
 • ეფექტიანი წარდგენის ტექნიკა
 • პოლიტიკური ჟურნალისტიკა
 • ინტეგრირებული მარკეტინგული კომუნიკაციები
 • სოციოლოგია
 • სოციალური ფსიქოლოგია
 • საზოგადოებასთან ურთიერთობა
 • ფსიქოლინგვისტიკა
 • საკომუნიკაციო კამპანიები
 • ბრენდინგი
 • კრიზისების მართვა
 • მომხმარებლის ქცევა
 • საქმიანი ურთიერთობების ეტიკეტი
 • პიროვნების ფსიქოლოგია

სტაჟირება / დასაქმება

 • ტელევიზია
 • რადიო
 • პრინტმედია
 • კრეატიული სააგენტო
 • პრესცენტრები
 • საინფორმაციო სააგენტო
 • ანალიტიკური ცენტრი
 • ივენთ კომპანია
 • არასამთავრობო ორგანიზაცია
 • კერძო და საჯარო სექტორი